MeetExperts: UX

6 września w Warszawie na Campus Warsaw odbyła się konferencja MeetExperts: UX, na której 8 prelegentów zaprezentowało case studies oraz prezentacje dotyczące UserExperience. Osoby zaproszone do wygłoszenia prelekcji to eksperci w swojej dziedzinie, co było widać w jakości prezentowanych tematów.

pierwsza prezentacja – Bartosza Borowca z Deloitte Digital dotyczyła redesignu ich własnego systemu do rekrutacji. W trakcie prac wykorzystano model projektowania Double Diamond. System był dwuczęściowy, jedna część przeznaczona była dla kandydatów, druga dla działu HR. Podczas praca nad zmianą systemu odkryto i zdefiniowano problem, którym była między innymi ilość podstron, jakie musiał przeklikać kandydat (11), ilość pól do wypełnienia (18) oraz ilość wykonanych kliknięć (30). W efekcie zaledwie 17% osób dochodziło do końca formularza.
Po badaniach, analizach i warsztatach z kandydatami i rekruterami powstał prototyp nowego systemu. Po 4 miesiącach developmentu powstał projekt, w którym 92% kandydatów kończy proces aplikacji a 100% rekruterów pozytywnie ocenia swoją część systemu.

Drugim prelegentem był jeden z organizatorów eventu, Piotr Rudnicki z Google, który mówił o danych z Google Analytics w kontekście UX. Google Analytics jest potężnym narzędziem które można wykorzystać podczas podejmowania decyzji projektowych. Ale aby to zrobić należy zrozumieć dane, które się analizuje oraz poznać mniej popularne raporty Google Analytics (przykład menu zakładkowych u …czytaj więcej